Raskauden eteneminen

MAGE

Näin odottavan äidin keho muuttuu ja sikiö kehittyy viikko viikolta

Raskaus viikko viikolta -osiossa on tietoa sikiön kehityksestä sekä äidin kehossa tapahtuvista muutoksista 40 raskausviikon aikana.


Laske raskauden kesto

Raskauden kesto lasketaan viimeisten kuukautisten alkamispäivästä lähtien, vaikka raskaus ei tuolloin oikeastaan olekaan vielä alkanut. Normaali raskaus kestää 40 viikkoa ja laskettu aika on viikon 40 lopussa. Voit itse laskea nämä saadaksesi selville synnytyksen todennäköisen ajankohdan, mutta päivämäärä ei välttämättä ole sama kuin neuvolasta saamasi arvio lasketusta ajasta.

 

Siirry raskauskiekko.


Yksi raskaus – kolme raskauskolmannesta

Raskaus jaetaan yleensä kolmeen osaan eli trimesteriin, joista jokainen kestää 13 viikkoa. Ensimmäinen raskauskolmannes alkaa raskauden ensi viikoista ja jatkuu viikolle 13, toinen raskauskolmannes kestää 14. raskausviikosta viikkoon 27 ja kolmas raskauskolmannes alkaa 28. raskausviikosta ja jatkuu synnytykseen asti. Raskausviikoista puhuttaessa tarkoitetaan täysiä viikkoja, joten esimerkiksi 27. raskausviikko tarkoittaa 26 täyttä viikkoa ja 0–6 päivää. Tällöin merkintä 26+0 tarkoittaa 27. raskausviikon ensimmäistä päivää ja 26+6 sen viimeistä. Raskaus kestää normaalisti 40 viikkoa eli noin 280 päivää, mutta tässä on yksilökohtaista vaihtelua. Näiden viikkojen aikana äidin kehossa ja sikiössä tapahtuu suuria muutoksia aina synnytykseen saakka.